dissabte, 13 d’octubre de 2012


¡Senyor, Vos m’heu enganyat!

Me prometíeu cadenes
y’m donau la llibertat;
me parlaveu sols de penes,
y’m donau ja les estrenes
de vostra felicitat.

¡Senyor, Vos m’heu enganyat!