dijous, 25 d’octubre de 2012


POST COMMUNIO

Amara in dulcia vertam.

Suara, a tall de poncella
s’esbadellava’l meu pit,
oh Abella del tabernacle,
convidàntvoshi a venir.
Ara ja’l tens a qui estimes;
tórnat a cloure, oh mon pit,
l’abella es dintre la rosa,
no la’n dexes pas sortir.


(Canviaré les amargors per dolçor)