dijous, 11 d’octubre de 2012


Praebe, fili mi, cor tuum mihi.
(PROV. 23.-26.)

Cada dia’l bon Jesús
truca a ta porta;
obrintli de bat a bat,
sa veu escólta:
- La caseta del teu cor
es petitona;
si vols allotjarmhi a mi;
l’ompliràs tota;
si hi allotges a algú més,
me’n treus a fòra.-(Dóna'm, fill meu, el teu cor)