divendres, 12 d’octubre de 2012


Oh amor! Oh amor! quam ardenter amas
et quam parum amaris!
(STA. MAGD. DE PAZZIS.)

L’efecte ab que Deu nos ama
es un incendi d’amor
que vol ab braços de flama
abraçar lo nostre cor;
la terra abraçar voldría,
y ella que’s va congelant,
s’allunya de nit y dia
d’Aquell que’l estima tant!


(Oh amor! Oh amor! quant ardentment estimes i que poc t'estimen)