divendres, 26 d’octubre de 2012


Christo confixus sum cruci.

No’m quexo pas de la Creu,
de la Creu que m’heu donada;
Senyor, no me la llevèu,
mes ajudàume a portarla.


(Sóc clavat a la creu amb Crist)