dimecres, 24 d’octubre de 2012


Procul sole pereo.

Mon front cap a la terra se decanta,
Sol de l’amor etern;
¡una ullada de llum per exa planta
que arriba ja a l’hivern!

Y veuré, ab aqueix sol de primavera
que fa rejovenir,
lo torrent de mos anys tornar enrera
cap al breçol llunyà d’hont vaig sorgir.(Lluny del sol, moro)