dilluns, 8 d’octubre de 2012


POSTCOMUNIÓ DEL DIA DEL ROSER

Si venies, invenies.

Per robar sa dolça mel
l’abella volta la rosa;
jo vostra mel generosa
vos robí, oh Rosa del cel,
puix lo vostre Emmanuel
ja en mon pit dorm y reposa.


(Si véns, el trobaràs)