diumenge, 14 d’octubre de 2012


LA MATERNITAT DE NOSTRA SENYORA

Flores mei fructus.
(ECLES. 24.-23.)

En lo jardí de l’Esglesia
verdeja un arbre ufanós,
del fruyt de vida que porta
ne viuríen tots los cors.

Veniu a descarregarmen,”
apar que diu generós,
de la corona que’m pesa
enriqueríaus a tots.”

D’aqueixa fruyta donàumen,
oh Mare del Redemptor,
que vostre fill es la fruyta
y l’arbre fruyter sou Vos.


(Les meves flors fructifiquen)