dimarts, 2 d’octubre de 2012


LO SANT ÀNGEL CUSTODI

Viae ejus, viae pulchrae.
(PROV.)

Un angelet he vist
al cim d’una capella,
ab una creu d’argent
que en la blavor fa estela.

Lo primer raig de sol
que allà d’allà punteja,
besa ses ales d’or,
ses ales d’or exteses.

¿Bon Àngel, vas ò vens?
¿Ton vol ahont s’endreça?
¿Puges a ton atzur?
¿Baxes a nostra arena?

Si baxes d’allí dalt,
si no una hermosa estrella,
bàxam un bri de llum,
que mon camí fosqueja!

Si puges cap al cel,
no’m dexes sol en terra,
oh! déxamhi volar
damunt tes ales belles.

 

(Els meus camins, camins bonics)