dimarts, 23 d’octubre de 2012


TARDOR

Passà ma joventut; sobre ma testa
no escampa ja l’hivern flor de ginesta,
sinó flor d’ametller.
Ma vida terrenal és a la posta,
l’eterna primavera se m’acosta;
¿Quan hi entraré, oh Abril, en ton verger?