dimecres, 10 d’octubre de 2012

  
Domine, pignus amoris.

De penyores prou ne tinch
de l’amor gran que us devora,
mes jo vull altra penyora,
lo Penyoner jo pretinch.

Siàu Vos la llum que’ns mostre
ab quína amor nos voleu,
jo us donaré lo cor meu
y Vos me darèu lo vostre.

Cambiàu mon fanch en or,
y’m dirà l’Angel que’m mira:
-Avuy has fet bona fira,
firetayre de l’amor.


(Senyor, sou una penyora d'amor)