dissabte, 27 d’octubre de 2012


SUAVIA THURA DEO

¡Quí pogués fer una gran voladuria
de tots los cors que aletegen! Ses veus
quí les unís en flayrosa canturia,
garba de càntichs de cada endreçuria,
com encenser, per posàrvosla als peus!(Encens suau a Déu)