divendres, 5 d’octubre de 2012


Da... terram ut accipias coelum.
(ST. PERE CHRYSÒLECH.)

La terra desde’l cel blau,
còm se dèu veure petita!
Angelets que hi davallau,
sa pols y cendra tiràu
als ulls d’aquell que hi habita,
dihentli: Per eix terròs
que’l riu del temps arrocega,
no perdes l’etern repòs
del palau esplendorós
hont lo cor ses ales plega.


(Deixa les coses de la terra per agafar les del cel)