dijous, 18 d’octubre de 2012


DEL VENERABLE RAMON LULL

Tot pensant ab qui es ma gloria
he perdut l’enteniment;
de tant tenirlo present,
he perduda la memoria;
restam sols la voluntat
per amar més a l’Amat.