dijous, 11 d’octubre de 2012


Quan jo era xich, ma creu era petita;
quan m’he fet gran, me la donau major;
de camp que creix més gran es la cullita:
crésca la creu, mes crésca vostra amor.