dimecres, 1 d’agost de 2012

AGOST

SANT PERE AD VÍNCULA

En lo filat de l’amor
de malles d’argent y d’or
la meva ànima està presa;
un Caçador m’ha agafat,
y ara’m té pres y lligat
en sa real fortalesa.

¡Ay! de pres també n’és Ell,
del sagrari en lo castell;
mes del seu amor los llaços
són per mi doble grilló,
que’l seu pit es ma presó,
mes cadenes són sos braços.