diumenge, 26 d’agost de 2012

LO PURÍSSIM COR DE MARÍA

Per la set que jo tenia
tan mateix trobí la font;
si voleu saber ahont,
trobíla al Cor de María,
d’hont prou aygua rajaría
per la set de tot lo món.