dijous, 30 d’agost de 2012

SANTA ROSA DE LIMA

Commune nomen utrique.

D’Amèrica so la flor,
del Nou Món primera rosa:
jo ho voldría ser d’olor
per qui’m diu: Sies ma esposa,
Rosa meva del meu Cor.


(Un sol només per a dues coses)