dijous, 2 d’agost de 2012

Té lo cel un vestit blau
que cada jorn se rameja:
de dia, de raigs de llum,
de nit, d’esgranall de perles.