dilluns, 13 d’agost de 2012

Del cel per la via
no’s perd una estrella,
com no s’hi perdrà
qui, en seguici d’ella,
pendre vol per guia
la divina mà.