dimarts, 14 d’agost de 2012

VIGILIA DE L’ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA

Quae est ista?

 

¿Quí es aquexa que puja y s’arbora
del desert de la terra sortida,
de l’Altíssim al braç recolzada,
gloriosa y vessant de delicies?
¿Quí es aquexa que puja pels ayres
com l’aurora que munta al migdía,
de la lluna crexenta calçada,
y ab lo sol per real mantellina,
com s’eleva en gentil fumerola
lo perfum de l’encens y la mirra?
¿Quí es aquexa? Pregunten los Angels,
¿Quí es aquexa? La Verge María.


(Qui és aquesta)