dilluns, 20 d’agost de 2012

Ego sum veritas.

La veritat de l’empiri es baxada
per ser l’estrella del pobre mortal,
¡ay! en la terra no troba posada
y reprenent cap al cel la volada
en mig dels Angels prengué setial.

Puja a la terra la lletja mentida,
totes les arpes li canten llhors;
la llum del dia quedà enterbolida,
y, abandonada la font de la vida,
de mil en mil s’hi moríen los cors.


(Jo sóc la veritat)