dilluns, 27 d’agost de 2012

Coeli enarrant gloriam Dei.

¿Sabeu per què les estrelles,
aquexes flors y poncelles
que’s posa’l cel en son pit,
sent tan pures y tan belles,
solsament surten de nit?

Perque de nit, quan no riuen
les flors que en la terra escriuen
lo nom de Jesús increat,
ab flors que sempre reviuen
l’home’l veja rubricat.


(Els cels narren la glòria de Déu)