dimarts, 21 d’agost de 2012

Jesús no va sens la creu,
ni tu aniràs sens la teva,
qu’es un bocí de la seva
y a tu’t vol per Cirineu.