dissabte, 18 d’agost de 2012

SANTA CLARA DE MONTEFALCO

A Clara de Montefalco
la’n festeja Jesucrist,
des de’ls braços de sa Mare
com un noy ros y bonich.
María sempre amorosa
bestrau al festeig diví:
-Abraça’m, Fill meu, a Clara,
ouix es ta esposa gentil.-
Mentres ella li obre’ls braços,
Ell ab rialla de nin,
com per joguina, s’amaga
sota’l mantell benehit,
que com un núvol de gloria
veu pels ayres esvanir.