dilluns, 6 d’agost de 2012

LA TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR

Jam laetus moriar.
(GEN. 46.-30.)

Llavis meus, ab noves faules
al meu Jesús no trahíu,
no li digau mes paraules,
sinó les que amor li diu.

Tancàuvos, orelles mies,
de la terra als fals remor,
ja no vull més alegríes
sentint les del meu Amor.

Tancàuvos, ulls meus, tancàuvos,
ja qu’en la terra l’heu vist,
per sempre més aclucàuvos,
¿no es prou hermós Jesucrist?(Ara ja puc morir tranquil)