dimarts, 31 de juliol de 2012

¿Què es la rahó de l’home? Una llanterna
dins la negror de la més negra nit;
mes si s’acosta a Vos, oh llum eterna,
l’efímer bri de llum de sa lluherna
s’empelta ab la claror de l’infinit.