divendres, 13 de juliol de 2012

CASTELLUM

In quo intravit Jesus.
(ST. BERNAT.)

Deu s’ha format un castell
de Sèforis en la serra,
per conquerir l’ampla terra
fortificantse dins ell.

Li donà mur de puresa,
per fosso l’humilitat,
per torra una caritat
com may se n’havía encesa.

Deu la terra conquistà
ab lo Castell de María,
y si en ell se refugía
l’home’l cel conquistarà.


(Allà on entrà Jesús)