dissabte, 21 de juliol de 2012

SANT LONGINO

Sicut balsamum aromatizans odorem dedi
(ECLI. 24.-20.)

En la Judea hi hà un arbre,
un arbre olerós,
que té la soca de marbre,
les branques d’arbós.
A qui’l puny un raig envía
del bàlsam més fi,
del que enviareu un dia,
Jesús, a qui obría
vostre Cor diví.


(Com el bàlsam aromàtic, he exhalat olor)