divendres, 20 de juliol de 2012

Considerate lilia agri
(MATH. 6.-28.)

Miràu los lliris com crexen
a vora’l riu:
ells no filen pas la roba
del seu vestit,
ells no cullen pas ses perles
ni son or fi,
y ni Salomó en sa gloria
va tan bonich.


(Mireu els lliris del camp)