dissabte, 14 de juliol de 2012

Es lo pecat la llaga antiga y nova
que en vostre Cor, que l’ànima me roba,
y en vostra mà y en vostre peu s’obrí;
es lo pecat la mà que les renova,
y jo ¡vil pecador! so lo butxí.