dilluns, 30 de juliol de 2012

Sortint de vostra capella
dich a les flors del jardí:
Mon cor per quedarse aquí
voldría tornarse abella.

Ensenyàumela, si us plau,
aucellets de la boscuria,
aquexa tendra centuria
ab que a l’Amor galejau.

Corcs vèrgens de la masía,
roselles del rosellar,
¿còm ho faré per amar
a Jesucrist y a María?