dilluns, 23 de juliol de 2012

Una creu m’ha regalada,
a la seva afaysonada,
mon Aymador;
es de fusta mal tallada,
mes aixís que l’he abraçada
se’m tornà d’or.