dimarts, 10 de juliol de 2012

Lo vostre dolç sagrari
es per mi lo bescambi de l’amor.
fins ara cambiarhi
portí mots de glosari,
avuy jo vinch a cambiar mon cor.