divendres, 6 de juliol de 2012

A SOR EULARIA ANZIZU

Quasi columba nidificans.
(GEREM. 48.-28.)

Oh coloma perseguida,
ja has trobat ton colomar;
ja has trobat, cerva ferida,
la dolça font de la vida
que’t feya tant sospirar.

Un bri de llum tu ovivares,
la llum se’t tornà un estel,
com los tres Reys t’hi guiares,
y aqueix portal, quan hi entrares,
te sembla’l portal del cel.


(Com una coloma que nidifica)