dimecres, 25 de juliol de 2012

SANT JAUME, PATRÓ D’ESPANYA

O Sidus, o decus Hispaniae.

Molts conquistadors
ha tingut Espanya,
de quants n’ha tingut
sols Vos l’heu guardada.
Puix vostre bordó
val més que una espasa,
siàune tot temps
l’Angel de la guarda,
que’l gran enemich
la volteja encara.


(Oh estel, oh honor d'Espanya)