dilluns, 2 de juliol de 2012

VISITACIÓ DE NOSTRA SENYORA

Respice stellam.

Jo del camí hermós del cel
seguía la carretera,
quan “Vina”’m digué un estel,
y m’ensenyà la drecera.

María, l’estel sou Vos,
que nit y dia m’aclare;
mes lo camí es borrascós,
dàume la mà, dolça Mare.


(Mira l'estel)