dimecres, 18 de juliol de 2012

Ad matutinum letitia.
(PSALM. 29.-6.)

Ja tornau ser mon amich,
Jesús de l’ànima mia,
dels amors lo més bonich,
dels cors lo de més valía.(Al matí, alegria)