dimarts, 3 de juliol de 2012

Quam laetus est,
quem visitas!Aquest matí, joliu, joliu,
m’escometé’l Fill de María,
ab sos ditets lo pit m’obría,
y’m tragué cor que alabatía
com un aucell que’s trau del niu.


(Com s'alegra qui rep la teva visita!)