dimarts, 25 de setembre de 2012


Sufrir per Vos es de lley,
oh Jesús fill de María;
lo Rey pel vassall sofría,
sofrèsca’l vassal pel Rey.