dilluns, 10 de setembre de 2012

Nom dolcíssim de María,
angèlica melodía
que baxà del paradís;
en la llengua de mos avis,
avuy emmela mos llavis
y’l meu cor anyoradís.