divendres, 28 de setembre de 2012


Tolle crucem tuam sequere me.

MESTRE

Per tu jo he mort y vull tornarhi,
mes, companyia mon cor vol;
¿a la muntanya del Calvari
me dexaràs pujar tot sol?

DEXEBLE

Nó! Si voleu qu’ab Vos jo moria,
vostres dolors jo faré meus;
sía per Vos tota la gloria,
síen per mi totes les creus.


(Agafa la teua creu i seguiex-me)