dijous, 6 de setembre de 2012

Serenabit.

Quín terratrèmol de guerra!
armantse per tot arreu,
me sembla veure la terra
volent fer cara a son Deu!

De per tot està emboyrada:
que núvols poblen l’atzur!
mes ... damunt la nuvolada,
¡quín cel hi somriu tan pur!(S'asserenarà)