dimarts, 4 de setembre de 2012

Prenèu, Jesús, lo meu cor,
per més que sia de terra,
y omplíulo com una gerra
de la mel de vostra amor,
y diré a la gent vehina:
Compràu de la dolça mel;
los abellayres del cel
no’n cullen pas de més fina.