divendres, 7 de setembre de 2012

Amor non amatur.
(STA. M. DE PAZZIS.)

Tothom cerca la llum d’una lluherna,
¡ningú fa cas del sol!
Jesús, Jesús, oh sol de llum eterna,
¿per què, per què l’humanitat no us vol?

¿Per què l’home de Vos no s’enamora,
sobirana bellesa de mon Deu?
¿La vida que li dareu per què exflora
dídols de carn farumejanta al peu?(L'amor no és estimat)