dissabte, 22 de setembre de 2012

VEREMANT

Cum amat Deus, non aliud vult quam amari.
(ST. BERNAT.)

Tu que culls rahims de fel
en les vinyes de Sodoma,
vína a la vinya de Roma
que’n té de sucre y de mel.

Si entre’ls ceps divins t’internes
trobaràs lo Vinyader
que’t farà entrar al celler
de les dolçures eternes.

********

¡Quina gelada ha caygut en los cors,
que sols a Vos, oh Jesús, no us estimen!
Totes les vinyes del món s’esgotimen
sinó la vinya de vostres amors!

Rahim que cullen los Sants de la Gloria,
ab tos perfums embriàgam a mi;
del sí de Cristo regàla mon sí,
fins qu’embriach en sos braços jo moria.

Veremadors de plaers celestials,
veníu, veníu a la dolça verema;
qui un sol gotim eucarístich exprema
troba de fel los plaers terrenals.


(Quan Déu estima no vol altra cosa que ser estimat)