dissabte, 29 de setembre de 2012


SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Defende nos in praelio.

Coratge, amich! Mes l’hòrrida galerna
que avuy se desinferna,
¿quí la podrà aturar?
¿sents aprop les zumzades udolar?
Per girar lo torrent que tot ho esborra
¿què som jo y tu? Som dos granets de sorra;
mes Deu ab grans de sorra atura’l mar.

Sant Sebastià, Agost de 1891.


(Defensa'ns en la lluita)