dilluns, 17 de setembre de 2012

IMPRESIÓ DE LES LLAGUES DE SANT FRANCESCH

In foraminibus petrae.
En los forats de la pedra.
(CANT. 2.-42.)


A SOR EULARIA ANZIZU

-Oh coloma sense fel,
coloma d’aletes blanques,
que’t plavíes al matí
vora’l torrent de les aygues,
¿còm te’n voles tan dejorn
a les celes solitaries?
¿Que voldríes ferhi niu
com les tórtores boscanes,
in foraminibus petrae,
de la pedra de Pedralbes?
-Les clivelles hont niu faig
de Sant Francesch són les Llagues,
roses que’l pobre d’Assís
al bon Jesús ha robades.-