dilluns, 24 de setembre de 2012

NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ

In captivitate securus.
Redemptrix captivorum, ora pro nobis
.

Oh María, aquí’m teniu,
vostra amor ab Vos me mena,
mes, posàume la cadena,
que vull ser vostre catiu.

Ja may més me dexèu lliure
sinó per volar al port,
quan ab l’hora de la mort
m’arribe l’hora de viure.


(En la captivitat estic segur. Redemptora de captius, prega per nosaltres)