dijous, 14 de juny de 2012

Puteus aquarum viventium.

 
¿Doheu que vinga a pouar
en la font que al Cor teniu?
No es font d’amor, sinó riu;
no es riu d’amor, sinó mar
hont me voldría anegar.(Ets deu d'aigües vives)